Kwaliteit en milieu

Er wordt gewerkt volgens vastgelegde taken en procedures die het mogelijk maken om nagenoeg foutloos te werken.  De toetsing of er conform de procedures gewerkt wordt is in handen van de gespecialiseerde instellingen ‘KIWA’. De klant mag verwachten, dat het product dat wordt geleverd, volgens KOMO keurmerk en CE-markering, aan de opgegeven eisen voldoet.

Milieu binnen OBI kent een grote diversiteit aan schakeringen, met duidelijke raakvlakken met terreinen als Arbo, kwaliteit en grondstoffen. Zij heeft kennis genomen van alle mogelijke milieumaatregelen die genomen kunnen worden om emissies naar lucht, water, bodem, enz. tegen te gaan. En beschikt over een bedrijfsmilieuplan, een milieuzorgsysteem en een energiebeheersysteem.

KOMO-certificaat

 

CE-certificaat

 

NL BSB-certificaat

© OBI 2013-2023  | created by