Afwerking en kleuren

Uitgewassen beton
Uitgewassen beton is sierbeton waarbij de verharding van de cementhuid tijdens het productieproces wordt afgeremd door een oppervlaktevertrager. Na verharding wordt de cementhuid door middel van afspuiten of afborstelen verwijderd. Kenmerkend voor uitgewassen beton is dat de korrel door de bewerking glad blijft. Uitwassen van beton is bijzonder geschikt om het grove granulaat zichtbaar te maken.

Gestraald beton
Bij gestraald beton wordt het betonoppervlak onder hoge druk met straalgrit verwijderd. Afhankelijk van het gebruikte grit, de druk waarmee gestraald wordt en het aantal behandelingen kan gevarieerd worden met de dikte van de weg te nemen laag. Door het stralen wordt de korrel van het grove toeslagmateriaal beschadigd, het oppervlak wordt mat.

Geprofileerd beton
Profileringen kunnen door het gebruik van rubber profielmatten aangebracht worden. Diverse profileringen zijn in standaardmatten verkrijgbaar. Het is ook mogelijk een rubber profielmat naar wens te laten maken. Door het aanbrengen van profileringen is het eveneens mogelijk teksten of bedrijfslogo’s in het beton aan te brengen.

Glad onbewerkt beton
Bij glad onbewerkt beton wordt het uiterlijk bepaald door de eventueel gekleurde cementsteen en de fijne zandkorrels. Glad egaal gekleurd beton is meest moeilijk te maken. Het vereist een grote nauwkeurigheid bij dosering en fabricage, en een perfecte mal. Kleine onvolkomenheden in het oppervlak zijn inherent aan dit product. Ze bestaan uit: kleine gelijkmatig verspreide luchtbellen en kleurverschillen zichtbaar als wolken op het oppervlak.

Gezuurd beton
Bij gezuurd beton wordt ook de cementhuid verwijderd. Het betonoppervlak blijft glad, zonder reliëf, en het zand en de grove toeslag worden zichtbaar. Er ontstaat een oppervlak dat te vergelijken is met zandsteen. Het verwijderen van de cementhuid gebeurt met behulp van verdund zoutzuur. Zuren wordt echter in Nederland bijna niet meer toegepast o.w.v. milieuredenen, maar kan wel uitgevoerd worden door het zusterbedrijf ‘Eurobeton’.

Metselwerkelementen
Om bijvoorbeeld lateien onzichtbaar in een gemetselde gevel te maken, is het mogelijk om lateien te maken met ingestorte steenstrips. Achteraf, door deze elementen te laten voegen door de aannemer, is een onzichtbare constructielatei gecreëerd. Tevens kan dit procedé ook gebruikt worden voor ingewikkelde elementen, welke in een traditioneel metselwerk niet te maken zijn.

Kleuren
OBI fabriceert standaard grijze, maar ook regelmatig witte zelfverdichtende beton.
Tot slot zijn bijna alle kleuren met toevoeging van kleurstof te verkrijgen. Het kleurenpalet kan uitgebreid worden door het % aan kleurstof of titaandioxide aan te passen. Dit alles met betonkwaliteit C45/55.

OBI  merkt op dat de kleuren van beton onderhevig zijn aan weersomstandigheden. Architectonisch beton is een natuurproduct. Lichte kleurverschillen (in eenzelfde element of tussen elementen onderling of t.o.v. een monster) evenals varianten in de structuur dienen te worden beschouwd als eigen aan het materiaal.
© OBI 2013-2023  | created by